1. Psalmer och visor

  Psalmer och visor, försökshäften som 1976 och 1982 gavs ut av 1969 års psalmkommitté.
 2. visa

  visa, strofisk dikt med tillhörande melodi där i regel både text och musik har en tämligen okonstlad karaktär; länge dominerande var folkvisans olika kategorier.
 3. vise

  vise, den enda äggproducerande honan (drottningen) i samhällen av honungsbin och gaddlösa bin.
 4. politisk visa

  politisk visa, inom visforskningen vanligen detsamma som historisk-politisk visa; i vidare bemärkelse varje visa med ett tydligt politiskt innehåll.
 5. historisk visa

  historisk visa, dels en synonym för den balladliknande historisk-politiska visan från Sveriges senmedeltid och renässans, dels en allmän benämning på en visa som behandlar händelser i det förflutna, varvid även t.ex. brudrovsvisorna, ”Sinclairvisan” och åtskilliga skillingtrycksvisor kan inbegripas.
 6. vises sten

  vises sten, se de vises sten och alkemi.
 7. Vishetens bok

  Vishetens bok, gammaltestamentlig apokryf, se Salomos vishet.
 8. Fredrik den vise

  Fredrik den vise, kurfurste av Sachsen, se Fredrik III.
 9. Fredrik den vise

  Fredrik den vise, kurfurste av Pfalz, se Fredrik II.
 10. Karl den vise

  Karl den vise, kung av Frankrike, se Karl V.