1. vissen

  viss`en adj. visset vissna
  Svensk ordbok
 2. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 3. Vissenbjerg

  Vissenbjerg, f.d. kommun på Fyn, Danmark.
 4. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 5. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 6. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 7. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 8. savann

  savann kallas en stor slätt med högt gräs och enstaka träd.
 9. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 10. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.