1. vite

  vite, penningbelopp som ska betalas när någon inte efterkommer ett åläggande eller förbud enligt beslut av domstol eller myndighet.
 2. vite

  vi`te subst. ~t ~n ORDLED: vit-et
  Svensk ordbok
 3. vitesföreläggande

  vitesföreläggande, beslut av domstol eller myndighet som innebär att den som ålagts eller förbjudits att göra någonting tvingas att betala ett i föreläggandet bestämt penningbelopp, vite, om han inte efterkommer åläggandet eller förbudet.
 4. Vitex

  Vitex, det vetenskapliga namnet på ett släkte verbenaväxter med bl.a. arten kyskhetsträd.
 5. Vitellius

  Vitellius ( Aulus Vitellius), 15–69 e.Kr., romersk kejsare.
 6. Vitebsk

  Vitebsk, den ryska namnformen för staden Vitsebsk i Vitryssland.
 7. Viterbo

  Viterbo, huvudort i provinsen med samma namn i regionen Lazio, Italien, 70 km nordväst om Rom.

 8. Antoine Vitez

  Vitez, Antoine, 1930–90, fransk teaterledare och regissör.
 9. vit

  vit, färg, se vitt.
 10. vita

  vita, de vita , samlingsbenämning på en lös koalition av antibolsjevikiska trupper som utan framgång kämpade mot Röda armén under det ryska inbördeskriget 1918–20 (se Sovjetunionen, Historia).