1. vitsord

  vit`sord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vits--ord-et
  Svensk ordbok
 2. vitsorda

  vitsorda, vidgå att ett sakförhållande föreligger.
 3. vitsorda

  vit`sorda verb ~de ~t ORDLED: vits--ord-ar SUBST.: vitsordande
  Svensk ordbok
 4. arbetsbetyg

  arbetsbetyg, anställningsbetyg, tjänstgöringsbetyg, skriftlig handling som en arbetsgivare utfärdar angående en arbetstagares anställning då denna upphör.
 5. prädikatsvin

  prädikatsvin, beteckning för de finaste tyska kvalitetsvinerna.
 6. Hans Gram

  Gram, Hans, 1685–1748, dansk historiker och filolog.
 7. belöningsmedalj

  belöningsmedalj, medalj som tilldelas en person som belöning för framstående insatser av skilda slag, för långvarig och väl vitsordad tjänst eller till minne av någon betydelsefull händelse.
 8. Angela Davis

  Davis, Angela, född 1944, amerikansk universitetslärare.
 9. Elijah Wood

  Wood, Elijah, född 1981, amerikansk skådespelare.
 10. förstelärare

  förstelärare, karriärtjänst för legitimerad lärare med minst fyra års vitsordat arbete som lärare.