1. vittne

  vittne är en person som under en rättegång hjälper till att reda ut vad som hänt genom att berätta vad hon eller han sett eller hört.
 2. vittne

  vitt`ne subst. ~t ~n ORDLED: vittn-et
  Svensk ordbok
 3. vittneskonfrontation

  vittneskonfrontation, polisiär åtgärd vid utredning av brott när man har en starkt misstänkt gärningsman och vill undersöka om ett vittne kan känna igen (identifiera) denna.
 4. vittnespsykologi

  vittnespsykologi, den del av rättspsykologin (forensisk psykologi) som studerar faktorer vilka kan påverka riktigheten och fullständigheten, dvs. tillförlitligheten, i ett vittnesmål.
 5. vittnesutsaga

  vitt`nesutsaga subst. ~n vittnesutsagor ORDLED: vittn-es--ut-sag-an
  Svensk ordbok
 6. vittnesbås

  vitt`nesbås subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vittn-es--bås-et
  Svensk ordbok
 7. vittnesstöd

  vitt`nesstöd subst. ~et ORDLED: vittn-es--stöd-et
  Svensk ordbok
 8. vittnesed

  vitt`nesed subst. ~en ~er ORDLED: vittn-es--ed-en
  Svensk ordbok
 9. vittnesmål

  vitt`nesmål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vittn-es--mål-et
  Svensk ordbok
 10. vittnesbörd

  vitt`nesbörd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vittn-es--börd-et
  Svensk ordbok