1. volapük

    volapük, förslag till världsspråk publicerat 1880 av den katolske prästen Johann Martin Schleyer (1831–1912).
  2. konstgjorda språk

    konstgjorda språk, artificiella språk, konstruerade språk, språk som medvetet har skapats av en eller flera individer, till skillnad från naturliga språk, vilka antingen har vuxit fram gradvis och traderats från generation till generation (etniska språk) eller har nyskapats spontant som resultat av lyckade kommunikationsförsök ( pidginspråk, kreolspråk och tvillingspråk).
  3. esperanto

    esperanto, ett konstgjort språk, avsett att tjäna som allas andraspråk vid sidan av modersmålet.