1. volatilitet

  volatilitet, prisrörlighet på finansiella marknader.
 2. volatil komponent

  volatil komponent, inom geologi beståndsdel i en magma med ett så högt ångtryck att beståndsdelen koncentreras i magmans gasfas.
 3. volatilitetsindex

  volatilitetsindex, VIX, skräckindex, index för bedömning av hur värdet på börsens värdepapper ( volatiliteten) förväntas ändra sig de närmsta 30 dagarna.
 4. flyktiga organiska ämnen

  flyktiga organiska ämnen, VOC (engelska volatile organic compounds), kolföreningar som till följd av låg kokpunkt lätt övergår i gasform och därigenom kan få spridning via atmosfären.
 5. VOC

  VOC, engelska volatile organic compounds, luftförorenande kolföreningar, se flyktiga organiska ämnen.
 6. sjuka hus

  sjuka hus, omdiskuterad benämning på byggnader med lokaler där personer fått ohälsosymtom som tillskrivs inomhusmiljön.

 7. MAVEN

  MAVEN, Mars atmosphere and volatile evolution, amerikansk rymdsond för att studera Mars övre atmosfär från omloppsbana kring planeten.
 8. lösningsmedel

  lösningsmedel, sammanfattande benämning på ämnen som kan lösa andra ämnen.
 9. idisslare

  idisslare, Ruminantia, underordning partåiga hovdjur som omfattar ca 160 arter.