1. VOR

  VOR, very high frequency omnidirectional radio range, radionavigeringssystem av rundstrålande VHF-radiofyrar, placerade efter flygtrafikens behov, bl.a. vid flygplatser och i luftleder.
 2. vore

  vore se 4vara
  Svensk ordbok
 3. Kalundborg

  Kalundborg, kommun i Region Sjælland, Danmark.

 4. Christian Frederik Hansen

  Hansen, Christian Frederik, 1756–1845, dansk arkitekt.
 5. Frederik

  Frederik, född 1968, dansk kronprins.
 6. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 7. kökslatin

  kökslatin, sannolikt eg.: latin som är sådant som det vore om köksfolk talade det; skämtsam benämning på dåligt eller barbariskt latin, munklatin.
 8. radiokompass

  radiokompass, anordning på flygplan eller annat fortskaffningsmedel som kontinuerligt visar riktningen till en radiofyr.
 9. hamburgkulturen

  hamburgkulturen, renjägarkultur under avsmältningsfasen vid slutet av den senaste istiden, identifierad genom undersökning av boplatsen Meiendorf norr om Hamburg på 1930-talet.
 10. Köpenhamn

  Köpenhamn, danska København, huvudstad i Danmark.