1. vrång

  vrång adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. Vrångö

  Vrångö, tätort på ön med samma namn i Göteborgs kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 20 km sydväst om Göteborg; 351 invånare (2016).

 3. vrångvis

  vrång`vis adj. ~t ORDLED: vrång--vis
  Svensk ordbok
 4. vrångstrupen

  vrång`strupen subst., best. f. ORDLED: vrång--strup-en
  Svensk ordbok
 5. vrångbild

  vrång`bild subst. ~en ~er ORDLED: vrång--bild-en
  Svensk ordbok
 6. förvänd

  förvän´d adj. förvänt ORDLED: för-vänd
  Svensk ordbok
 7. ränker

  ränk`er subst., plur. ORDLED: ränk-er
  Svensk ordbok
 8. vränga

  vräng`a verb vrängde vrängt, pres. vränger ORDLED: vräng-er SUBST.: vrängande, vrängning
  Svensk ordbok
 9. avog

  a`vog adj. ~t ORDLED: av-og
  Svensk ordbok
 10. vresig

  vre`sig adj. ~t ORDLED: vres-ig
  Svensk ordbok