1. vraka

  vraka, äldre term för att fiska med drivgarn efter sill i Östersjön.
 2. vraka

  vra`ka verb ~de ~t ORDLED: vrak-ar SUBST.: vrakande, vrakning
  Svensk ordbok
 3. Hermann Göring

  Göring, Hermann, född 12 januari 1893, död 15 oktober 1946, tysk militär och politiker (nazist).

 4. vrak

  vrak, fartyg, fartygsdel eller annat större föremål som obemannat driver omkring på havet, ligger sjunket eller står strandat.
 5. Vänern

  Vänern, Sveriges största sjö; 5 650 km 2.
 6. etologi

  etologi, läran om djurens beteende.
 7. ekolod

  ekolod, instrument främst avsett för avståndsbestämning i vatten genom akustiska signalers reflexion.
 8. vrak

  vrak subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vrak-et
  Svensk ordbok
 9. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 10. Koggmuseet

  Koggmuseet, Malmö, museum 2004–09 med två seglingsdugliga fullskalekopior av medeltida koggar vid kaj samt en historisk utställning.