1. vraka

  vraka, äldre term för att fiska med drivgarn efter sill i Östersjön.
 2. vraka

  vra`ka verb ~de ~t ORDLED: vrak-ar SUBST.: vrakande, vrakning
  Svensk ordbok
 3. etologi

  etologi, läran om djurens beteende.
 4. Hermann Göring

  Göring, Hermann, född 12 januari 1893, död 15 oktober 1946, tysk militär och politiker (nazist).

 5. ekolod

  ekolod, instrument främst avsett för avståndsbestämning i vatten genom akustiska signalers reflexion.
 6. Vänern

  Vänern, Sveriges största sjö; 5 650 km 2.
 7. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 8. vrak

  vrak, fartyg, fartygsdel eller annat större föremål som obemannat driver omkring på havet, ligger sjunket eller står strandat.
 9. abandon

  abandon, sjörättslig term som innebär att försäkringstagaren – mot erhållande av försäkringsbeloppet – avträder vrak eller annan svårt skadad, sjöförsäkrad egendom till försäkringsbolaget.
 10. skräda

  skräda, skilja det användbara eller goda från det onyttiga eller dåliga, t.ex. sikta mjöl eller särskilja kvaliteter av malm (jämför skrädkaka och skrädning).