1. etologi

  etologi, läran om djurens beteende.

 2. Hermann Göring

  Göring, Hermann, född 12 januari 1893, död 15 oktober 1946, tysk militär och politiker (nazist).

 3. ekolod

  ekolod, instrument främst avsett för avståndsbestämning i vatten genom akustiska signalers reflexion.
 4. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 5. vraka

  vraka, äldre term för att fiska med drivgarn efter sill i Östersjön.
 6. vrak

  vrak, fartyg, fartygsdel eller annat större föremål som obemannat driver omkring på havet, ligger sjunket eller står strandat.

 7. vraka

  vra`ka verb ~de ~t ORDLED: vrak-ar SUBST.: vrakande, vrakning
  Svensk ordbok
 8. vrak

  vrak subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vrak-et
  Svensk ordbok
 9. termodynamik

  termodynamik, läran om värmets natur och dess omvandling till andra energiformer.
 10. boj

  boj, inom sjöfarten en flytkropp av trä, plast eller metall, förankrad så att den kan tjäna som flytande sjömärke eller för förtöjning av fartyg och båtar.