1. Vredens druvor

  Vredens druvor, The Grapes of Wrath, roman av John Steinbeck, utgiven 1939.

 2. Homeros

  Homeros, sannolikt en historisk person på 700-talet f.Kr. från det joniska Mindre Asien.
 3. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 4. Dante Alighieri

  Dante Alighieri, född i maj 1265, död 13 eller 14 september 1321, florentinsk författare, Italiens nationalskald.
 5. Stormen och vreden

  Stormen och vreden, The Sound and the Fury, roman av den amerikanske författaren William Faulkner, utgiven 1929.

 6. svordomar

  svordomar, typ av kraftuttryck som används framför allt i talspråket då talaren förstärker sitt budskap genom att använda tabubelagda ord, t.ex. folkliga termer för avföring, könsorgan och sexuellt umgänge av olika slag.
 7. asar

  asar, de förnämsta gudarna i den germanska mytologin.
 8. trojanska kriget

  trojanska kriget, enligt den viktigaste av de antika grekiska sagokretsarna det krig som under tio år utkämpades vid staden Troja mellan greker och trojaner.
 9. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 10. Karl IX

  Karl IX, född 4 oktober 1550, död 30 oktober 1611, svensk kung formellt från 1604, reellt från 1599, yngste son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.