1. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 2. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).
 3. Karl IX

  Karl IX, född 4 oktober 1550, död 30 oktober 1611, svensk kung formellt från 1604, reellt från 1599, yngste son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.
 4. Akilles

  Akilles, Achille(u)s, i grekisk myt son till Peleus och gudinnan Thetis; far till Neoptolemos.
 5. vredesutbrott

  vre`desutbrott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vred-es--ut-brott-et
  Svensk ordbok
 6. affektinkontinens

  affektinkontinens, oförmåga att kontrollera affekters (känslors) uttryck; kan visa sig som blödighet, irritabilitet eller vredesutbrott.
 7. Alzheimers sjukdom

  Alzheimers sjukdom, sjukdom som drabbar hjärnan och leder till demens, dvs. långvarig omfattande försämring av psykiska funktioner.
 8. brushuvud

  bru`shuvud subst. ~et, plur. ~ el. ~en, best. plur. ~ena ORDLED: brus--huvud-et
  Svensk ordbok
 9. deklamation

  deklamation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: de-klam-at-ion-en
  Svensk ordbok
 10. lugn

  2lugn [luŋ´n] subst. ~et ORDLED: lugn-et
  Svensk ordbok