1. Krishna

  Krishna, hinduisk gudom.
 2. Midas

  Midas (grekiska), namn på kungar i Frygien. Den mest kände var son till Gordios, härskade troligen 738–696 f.Kr. och sände gåvor till Delfi.
 3. kult

  kult, allmännare benämning på det som i kristet språkbruk kallas gudstjänst och därför använd framför allt om utomkristna förhållanden (jämför dock helgonkult o.d., se helgon).
 4. vredgas

  vred`gas verb vredgades vredgats ORDLED: vredg-as SUBST.: vrede
  Svensk ordbok
 5. vredgad

  vred`gad adj. vredgat ORDLED: vredg-ad
  Svensk ordbok
 6. Atalante

  Atalante, i grekisk myt en jägarinna, som deltog i jakten på det kalydoniska vildsvinet.
 7. Jaime Gil de Biedma

  Gil de Biedma, Jaime, 1929–90, spansk författare.
 8. Angela Figuera Aymerich

  Figuera Aymerich, Angela, 1902–84, spansk författare.
 9. Edward Lewis Wallant

  Wallant, Edward Lewis, 1926–62, amerikansk författare.
 10. Blas de Otero

  Otero, Blas de, 1916–79, spansk författare.