1. vricka

  vrick`a verb ~de ~t ORDLED: vrick-ar SUBST.: vrickande, vrickning
  Svensk ordbok
 2. vrickad

  vrick`ad adj. vrickat ORDLED: vrick-ad
  Svensk ordbok
 3. luxation

  luxation, urledvridning, ett tillstånd som kan vara medfött, t.ex. kongenital höftledsluxation, eller orsakat av våld, vanligast i skuldra, armbåge, finger och knä (luxation av knäskålen).
 4. vrickning

  vrickning, ledvrickning eller stukning, är en skada som drabbar en led i kroppen.
 5. vrickning

  vrick`ning subst. ~en ~ar ORDLED: vrick-ning-en
  Svensk ordbok
 6. luxation

  luxation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: lux-at-ion-en
  Svensk ordbok
 7. vrist

  vrist subst. ~en ~er ORDLED: vrist-en
  Svensk ordbok
 8. sampan

  sampa´n subst. ~en ~er ORDLED: sampan-en
  Svensk ordbok
 9. åra

  å`ra subst. ~n åror ORDLED: år-an
  Svensk ordbok
 10. elastisk

  elas´tisk adj. ~t ORDLED: elast-isk
  Svensk ordbok