1. vridning

  vridning, deformationstyp hos stänger och balkar, se torsion.
 2. vridning

  vri`dning subst. ~en ~ar ORDLED: vrid-ning-en
  Svensk ordbok
 3. vridningsaxel

  vri`dningsaxel subst. ~n vridningsaxlar ORDLED: vrid-nings--axl-ar
  Svensk ordbok
 4. kikkran

  kikkran, avstängningsanordning för vätskeledningar.
 5. kinetisk energi

  kinetisk energi, rörelseenergi, den form av energi en kropp har på grund av sin rörelse.
 6. kinematik

  kinematik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse utan beaktande av rörelsens orsaker.
 7. yta

  yta, tvådimensionell mångfald, dvs. inom matematiken ett geometriskt objekt som kan byggas upp genom sammanfogning av ett ändligt eller oändligt antal plana eller deformerade cirkelskivor så att de delvis täcker varandra.
 8. polaxel

  polaxel, axel ingående i ekvatoriell montering för astronomiska teleskop.
 9. tvärgående bukmuskeln

  tvärgående bukmuskeln, musculus transversus abdominis, parig muskel som sitter på tvären på bålens framsida.
 10. skräcklitteratur

  skräcklitteratur, litteraturgenre.