1. vridning

  vridning, deformationstyp hos stänger och balkar, se torsion.
 2. vridning

  vri`dning subst. ~en ~ar ORDLED: vrid-ning-en
  Svensk ordbok
 3. doll’s eye test

  doll’s eye test, prövning av nervförbindelserna till blickcentra i hjärnstammen, den s.k. okulo-cefala reflexen.
 4. skruvdragare

  skruvdragare, el- eller tryckluftdrivet handverktyg för i- och urskruvning av skruvar.
 5. vertigo

  vertigo, medicinsk benämning på yrsel.
 6. kristallografi

  kristallografi, läran om kristallerna, ett ämne med nära anknytning till kemi, biologi, mineralogi och fysik.
 7. Skopas

  Skopas, grekisk skulptör och arkitekt från Paros, verksam ca 370–330 f.Kr.
 8. vinkel

  vinkel, benämning på två från en punkt utgående rätlinjiga halvstrålar.
 9. gaffellagring

  gaffellagring, stödanordning för flänsade balkar som förhindrar dels utböjning, dels vridning kring en axel i balkens längdriktning.
 10. volt

  volt, i ridsport ett cirkelrunt spår som används i dressyrprogram.