1. vridscen

  vridscen, scen utformad som en cirkelrund vridbar skiva på vilken flera scenbilder simultant kan vara uppställda.
 2. vridspoleinstrument

  vridspoleinstrument, inom elektrotekniken ett mätinstrument grundat på elektromagnetisk kraftverkan mellan en fast permanentmagnet och en rörlig, strömgenomfluten spole.
 3. vridscen

  vri`dscen subst. ~en ~er ORDLED: vrid--scen-en
  Svensk ordbok
 4. vridspoleinstrument

  vri`dspoleinstrument subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vrid-spole--in-stru-ment-et
  Svensk ordbok
 5. vriden

  vri`den adj. vridet vridna ORDLED: vrid-en
  Svensk ordbok
 6. vrida sig

  vri`da sig verb vred vridit, pres. vrider ORDLED: vrid-er SUBST.: vridande, vridning
  Svensk ordbok
 7. vrida

  vri`da verb vred vridit vriden vridna, pres. vrider ORDLED: vrid-er SUBST.: vridande, vridning
  Svensk ordbok
 8. vippning

  vippning, stabilitetsfenomen hos balkar.
 9. Torarullar

  Torarullar, pergamentrullar för liturgiskt bruk med de fem Moseböckernas text (se Tora) präntade av särskild utbildad skrivare ( sofer) enligt rabbinska föreskrifter.
 10. Larmor-precession

  Larmor-precession, den vridning som en partikels magnetiska moment utför kring en fältlinje i ett yttre magnetfält.