1. vula

  vu`la verb ~de ~t ORDLED: vul-ar SUBST.: vulande, vulning
  Svensk ordbok
 2. vulen

  vu`len adj. vulet vulna ORDLED: vuln-are
  Svensk ordbok
 3. stjärnbild

  stjärnbild, konstellation, ursprungligen benämning på ett mönster av ljusare stjärnor som i bästa fall liknar det objekt vars namn stjärnbilden bär.

 4. vulstig

  vul`stig adj. ~t ORDLED: vulst-ig
  Svensk ordbok
 5. vulgo-

  vul`go- förled
  Svensk ordbok
 6. konvulsivisk

  konvulsi´visk adj. ~t ORDLED: kon-vuls-iv-isk
  Svensk ordbok
 7. vulka

  vul`ka verb ~de ~t ORDLED: vulk-ar SUBST.: vulkande, vulkning
  Svensk ordbok
 8. vulkapparat

  vul`kapparat subst. ~en ~er ORDLED: vulk--ap-par-at-en
  Svensk ordbok
 9. storvulen

  sto`rvulen adj. storvulet storvulna ORDLED: stor--vulen
  Svensk ordbok
 10. karlavulen

  karlavulen [ka`ra-] adj. karlavulet karlavulna ORDLED: karla--vulen
  Svensk ordbok