1. vulka

  vul`ka verb ~de ~t ORDLED: vulk-ar SUBST.: vulkande, vulkning
  Svensk ordbok
 2. vulkanister

  vulkanister, kollektiv av naturforskare, verksamma under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, som menade att vulkaner funnits även under jordens tidigare historia.
 3. vulkanologi

  vulkanologi, läran om vulkaniska fenomen, speciellt de processer, produkter och risker som är förenade med aktiva vulkaner.
 4. vulkansjö

  vulkansjö, kratersjö , vattensamling i botten av en vulkankrater.
 5. vulkankupp

  vulkankupp, kulle eller berg som utgör resterna av en vulkans tillförselkanal, detsamma som kupp.
 6. Vulkanus

  Vulkanus, Vulcanus, hypotetisk planet i solsystemet innanför Merkurius bana.
 7. vulkanit

  vulkanit, detsamma som vulkanisk bergart.
 8. vulkanutbrott

  vulkanutbrott, vulkaneruption , utgjutandet och utslungandet av magmatiskt material på jordytan.
 9. vulkanism

  vulkanism, sammanfattande benämning på alla processer och förlopp vid vilka magma och dess gaser förs från jordens inre upp till och ut på jordytan och havsbottnen samt upp i atmosfären.
 10. vulkanbåge

  vulkanbåge, vulkanisk båge , lång rad vulkaner som bildats utmed kollisionszoner mellan en oceanisk litosfärisk platta och en annan platta.