1. vulkan

  vulkan är en plats där hett material från en planets inre, till exempel jordens, kommer upp till ytan.

 2. vulkaner

  vulkaner, se vulkan.
 3. vulkan

  vulka´n subst. ~en ~er ORDLED: vulk-an-en
  Svensk ordbok
 4. blocklava

  blocklava, stelnad lava som huvudsakligen består av avsöndrade, mångfasetterade block med plana eller svagt buktande ytor.
 5. Kagoshima

  Kagoshima, huvudort i prefekturen med samma namn på Kyushu, Japan.

 6. Mexico City

  Mexico City Ciudad de México, México D.F., huvudstad i Mexico.

 7. Arequipa

  Arequipa, huvudstad i departementet med samma namn, södra Peru.

 8. aska

  aska är små fasta partiklar av glas och olika bergarter som kastas ut ur vulkaner.
 9. pahoehoelava

  pahoehoelava, stelningsform hos basaltisk lava vilken kännetecknas av jämn, böljande eller valkig yta.
 10. aa-lava

  aa-lava, hawaiiansk term för en stelnad lava som utmärks av mycket ojämna, kantiga till slaggliknande stelningsformer.