1. vulka

  vul`ka verb ~de ~t ORDLED: vulk-ar SUBST.: vulkande, vulkning
  Svensk ordbok
 2. bottning

  bottning, skoteknisk term för olika metoder att fästa sulan vid skons ovandel.
 3. sprutpressning

  sprutpressning, formning av härdplast eller gummi.
 4. polysulfidgummi

  polysulfidgummi, gummiartade, svavelinnehållande polymerer med den generella formeln (–R–Sx)n, där x betecknar talen 2–4 och R är en organisk grupp.

 5. regummering

  regummering, påläggning av nytt gummi på utsidan av använt däck.
 6. regenerering

  regenerering, i gummiindustrin behandling av vulkat gummi så att det åter blir plastiskt och vulkbart.
 7. styrengummi

  styrengummi, äldre benämning styren–butadiengummi, SBR, gummi som framställs genom sampolymerisation av butadien (ca 75 %) och styren (ca 25 %).
 8. rem

  rem, transmissionsrem , lättböjligt maskinelement för kraft- och rörelseöverföring.
 9. elast

  elast, material med snabb och stor elastisk töjbarhet (minst 2 men oftast 5–10 gånger ursprunglig längd) samt snabb och nästan fullständig återhämtningsförmåga.
 10. uretangummi

  uretangummi, U, gummityp baserad på polyuretan.