1. Anders Celsius

    Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
  2. dörrväktare

    dörrväktare, ett vanligt motiv i väggmålningar i mellansvenska gårdar från mitten av 1600-talet till senare delen av 1800-talet: en man med bister min, klädd i uniform och med vapen eller annat tillhygge i handen, vanligen avbildad på väggen innanför dörren.