1. wallraffa

  wallraffa [val`-] verb ~de ~t ORDLED: wallraff-ar SUBST.: wallraffande
  Svensk ordbok
 2. Günter Wallraff

  Wallraff, Günter, född 1942, tysk (tidigare västtysk) författare.
 3. reportage

  reportage, anskaffning av nyheter för olika massmediers räkning (”vara ute på reportage”) samt den genre i vilken dessa nyheter presenteras.
 4. Springerkoncernen

  Springerkoncernen, egentligen Axel Springer SE, till 2003 Axel Springer Verlag AG, tysk mediekoncern grundad av Axel Springer i Hamburg 1946, sedan 1967 med säte i Berlin.

 5. Gruppe 61

  Gruppe 61 , tysk författarsammanslutning grundad 1961 i Dortmund, också kallad ”Dortmunder Gruppe”.
 6. undersökande journalistik

  undersökande journalistik, grävande journalistik , journalistik som syftar till att på ett mer grundläggande sätt än dagsjournalistiken belysa ett fenomen, ofta i avsikt att avslöja oegentligheter.
 7. dokumentärroman

  dokumentärroman, roman som återger skeenden vilka ligger mer eller mindre nära den egna samtiden, i ”mannaminne”.

 8. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.