1. warrant

  warrant, inom ekonomi en option, ofta med lång löptid, vanligen längre än ett år.
 2. djuphavsfiskar

  djuphavsfiskar, de fiskar som finns på mer än 100 m djup i haven.
 3. djuphavsfauna

  djuphavsfauna, djurlivet i havet nedanför kontinentalsockeln.
 4. Sions vises protokoll

  Sions vises protokoll, antisemitisk förfalskning.
 5. synsinne

  synsinne, syn, förmåga att uppfatta ljus, dvs. elektromagnetiska svängningar i våglängdsområdet 300–800 nm (ultraviolett–infrarött).
 6. Ig Nobel Prize

  Ig Nobel Prize, Ignobelpriset, amerikanskt pris som delas ut av den vetenskapliga humoristiska tidskriften ”Annals of Improbable Research” (AIR) för gärningar som ”får folk att först skratta och sedan tänka efter”.