1. Warszawapakten

  Warszawapakten var en militär allians, ett samarbete, mellan ett antal länder i Östeuropa och Centraleuropa där Sovjetunionen var det största och mest inflytelserika landet.

 2. östblocket

  östblocket kallades Sovjetunionen och de andra kommunistiska staterna som var allierade under kalla kriget.
 3. Andrej Gretjko

  Gretjko, Andrej, 1903–76, sovjetisk militär och politiker, armégeneral 1953.
 4. Östeuropa

  Östeuropa, benämning på de länder i Europa, som under kalla kriget tillhörde den sovjetiska inflytelsesfären, ingick i Warszawapakten och hade en kommuniststyrd planekonomi.
 5. Pragvåren

  Pragvåren, perioden av reformkommunism i Tjeckoslovakien våren och sommaren 1968.

 6. Ivan Konev

  Konev, Ivan,1897–1973, sovjetisk (rysk) militär, marskalk av Sovjetunionen 1944.
 7. Ivan Jakubovskij

  Jakubovskij, Ivan, 1912–76, sovjetisk militär och politiker.
 8. öst

  öst, maktpolitiskt samlingsbegrepp för Sovjetunionen och ett stort antal politiskt, ekonomiskt och militärt samarbetande kommunistpartistyrda stater 1945–90, då det internationella relationsmönstret dominerades av den s.k. öst–västkonflikten.
 9. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 10. CFE-avtalet

  CFE-avtalet, Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, nedrustningsavtal rörande konventionella styrkor i Europa som slöts i Paris i november 1990.