1. watt

  watt, SI-enhet med beteckningen W för den fysikaliska storheten effekt inom alla tillämpningsområden.
 2. James Watt

  Watt, James, 1736–1819, brittisk (skotsk) instrumentmakare och uppfinnare.
 3. watt

  watt [vat´] subst., plur. ~, n-genus ORDLED: watt-en FÖRK.: W
  Svensk ordbok
 4. Jeremy Bentham

  Bentham, Jeremy, född 15 februari 1748, död 6 juni 1832, brittisk jurist, filosof och samhällsreformator; farbror till George Bentham.
 5. ångmaskin

  ångmaskin, kolvmaskin med en eller flera kolvar som rör sig fram och åter och omvandlar energin hos vattenånga av mer eller mindre högt tryck till mekaniskt arbete.
 6. Antoine Watteau

  Watteau, Antoine, född 10 oktober 1684, död 18 juli 1721, fransk konstnär, en av den franska 1700-talskonstens förgrundsgestalter.
 7. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 8. wattsekund

  wattsekund, SI-enhet med beteckningen Ws för energi (vid växelström aktiv energi).
 9. watteauveck

  watteauveck, benämning på en rik veckbildning, använd i damdräktens överklädnad på 1700-talet.
 10. wattmeter

  wattmeter, inom elektrotekniken ett mätinstrument för mätning av elektrisk effekt.