1. watt

  watt, SI-enhet med beteckningen W för den fysikaliska storheten effekt inom alla tillämpningsområden.
 2. James Watt

  Watt, James, 1736–1819, brittisk (skotsk) instrumentmakare och uppfinnare.
 3. Naomi Watts

  Watts, Naomi, född 1968, australisk-amerikansk skådespelerska född i Storbritannien.

 4. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 5. antropocen

  antropocen, människans tidsålder, föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.

 6. effekt

  effekt, fysikalisk storhet som anger den energimängd som per tid överförs från ett avgivande till ett mottagande system.
 7. solcell

  solcell, fotocell som är optimerad för att omvandla solstrålning till el.

 8. Right Livelihood Award

  Right Livelihood Award, även kallat det alternativa Nobelpriset, pris instiftat 1980 av Jakob von Uexkull för att uppmärksamma och stödja insatser för mänskliga rättigheter, fred och miljövård.

 9. triljon

  triljon, trillion, en miljon biljoner, 10 18.
 10. ångmaskin

  ångmaskin, kolvmaskin med en eller flera kolvar som rör sig fram och åter och omvandlar energin hos vattenånga av mer eller mindre högt tryck till mekaniskt arbete.