1. tera-

  tera-, måttenhetsprefix med beteckningen T, innebärande faktorn 10 12 (biljon).
 2. Wh

  Wh, beteckning för enheten wattimme för energi. 1 Wh = 3 600 Ws (wattsekunder) = 3 600 J (joule).
 3. kilowattimme

  kilowattimme, enhet för energi med beteckningen kWh.
 4. TWh

  TWh, beteckning för terawattimme, tusen miljarder, eller biljon, (10 12) wattimmar, se Wh och watt.
 5. mått

  mått, allmänt begrepp använt i samband med mätning av (främst fysikaliska) storheter.
 6. watt

  watt [vat´] subst., plur. ~, n-genus ORDLED: watt-en FÖRK.: W
  Svensk ordbok