1. WC

  WC (), se vattenklosett.
 2. vattenklosett

  vattenklosett, WC, klosett som töms och rengörs med vattenspolning.

 3. toalett

  toalett är ett avskilt rum för att göra naturbehov.
 4. wc

  wc [ve´se långt sista e] substantivisk förk. wc-t, wc-n el. wc, best. plur. wc-na
  Svensk ordbok
 5. vattenförsörjning

  vattenförsörjning, vattenanvändning, distribution av dricksvatten till människor och djur samt vatten för industrin (t.ex. processvatten och kylvatten) och vatten till jordbruket (bevattning).