1. webb

  webb, världsomspännande informationsnät (”väv”) baserat på datorkommunikation över internet, se World Wide Web.

 2. webbläsare

  webbläsare, (engelska web browser), webbläddrare, www-läsare, program som via särskilt kommunikationsprotokoll (http) ger åtkomst till webbsidor.

 3. James Webb-teleskopet

  James Webb-teleskopet, James Webb Telescope (efter tidigare NASA-chefen James E. Webb, 1906–92), JWSTrymdteleskop för studier av astrofysikaliska fenomen i infrarött ljus.

 4. webbplats

  webbplats, webbsida, sajt, presentationen av t.ex. ett visst ämne, en viss organisations eller persons verksamhet eller ett visst företags tjänster och varor på World Wide Web.
 5. webbserver

  webbserver, dels programvara som är en server för webbsidor och dels själva datorn som används för detta.

 6. Sidney Webb

  Webb, Sidney, från 1929 Baron Passfield of Passfield Corner (Lord Passfield), 1859–1947, brittisk ekonom och politiker (Labour); gift från 1892 med Beatrice Webb (död 1943).
 7. webbadress

  webbadress, URL (engelska uniform resource locator), adress till en webbsida eller webbplats på internet, vanligen med formen ”www.riksdagen.se”.

 8. webb 2.0

  webb 2.0, begrepp för nya och innovativa sätt att använda webben, se World Wide Web.
 9. semantiska webben

  semantiska webben, semantiska nätet, webb 3.0, inom datortekniken visionen om en utökad, förbättrad och förenklad internetanvändning, baserad mer på betydelsen av webbsidornas information än på själva orden i texten.

 10. webbsida

  webbsida, inom datalogin annan benämning på webbplats, alternativt en specifik sida på en webbplats.