1. webbplats

  webbplats, webbsida, sajt, presentationen av t.ex. ett visst ämne, en viss organisations eller persons verksamhet eller ett visst företags tjänster och varor på World Wide Web.

 2. James Webb-teleskopet

  James Webb-teleskopet, James Webb Telescope (efter tidigare NASA-chefen James E. Webb, 1906–92), JWSTrymdteleskop för studier av astrofysikaliska fenomen i infrarött ljus.

 3. webbserver

  webbserver, dels programvara som är en server för webbsidor och dels själva datorn som används för detta.

 4. webbtjänster

  webbtjänster, webbtjänstgränssnitt, engelska web services, webbaserade datorprogram som på ett standardiserat sätt kommunicerar och utbyter information via internet eller intranät. 

 5. webb

  webb, världsomspännande informationsnät (”väv”) baserat på datorkommunikation över internet, se World Wide Web.

 6. webb 2.0

  webb 2.0, begrepp för nya och innovativa sätt att använda webben, se World Wide Web.
 7. webbadress

  webbadress, URL (engelska uniform resource locator), adress till en webbsida eller webbplats på internet, vanligen med formen ”www.riksdagen.se”.

 8. webbdesigner

  webbdesigner är en person som ägnar sig åt att formge webbsidor och annat innehåll på datorers bildskärmar.
 9. webbsida

  webbsida, inom datalogin annan benämning på webbplats, alternativt en specifik sida på en webbplats.
 10. webbläsare

  webbläsare, (engelska web browser), webbläddrare, www-läsare, program som via särskilt kommunikationsprotokoll (http) ger åtkomst till webbsidor.