1. webbdesigner

  webbdesigner är en person som ägnar sig åt att formge webbsidor och annat innehåll på datorers bildskärmar.
 2. hashtagg

  hashtagg, digital märkning med nummertecken (#) framför ett ord, främst använd för att strukturera ämnen och kategorier inom sociala medier.
 3. grafisk formgivning

  grafisk formgivning, grafisk design, den fas i planeringen av en trycksak (t.ex. en bok) då man bestämmer dess typografiska form, dvs. hur rubriker, textytor och bilder skall placeras för att helheten skall bli lättläst och estetiskt tilltalande.
 4. World Wide Web

  World Wide Web, WWW, webben, ”den världsvida väven”, system för publicering av information på internet.