1. webb

  webb, världsomspännande informationsnät (”väv”) baserat på datorkommunikation över internet, se World Wide Web.

 2. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 3. Philip Webb

  Webb, Philip, 1831–1915, brittisk arkitekt och formgivare.
 4. semantiska webben

  semantiska webben, semantiska nätet, webb 3.0, inom datortekniken visionen om en utökad, förbättrad och förenklad internetanvändning, baserad mer på betydelsen av webbsidornas information än på själva orden i texten.

 5. World Wide Web

  World Wide Web, WWW, webben, ”den världsvida väven”, system för publicering av information på internet.

 6. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 7. James Webb-teleskopet

  James Webb-teleskopet, James Webb Telescope (efter tidigare NASA-chefen James E. Webb, 1906–92), JWSTrymdteleskop för studier av astrofysikaliska fenomen i infrarött ljus.

 8. konstgjorda språk

  konstgjorda språk, artificiella språk, konstruerade språk, språk som medvetet har skapats av en eller flera individer, till skillnad från naturliga språk, vilka antingen har vuxit fram gradvis och traderats från generation till generation (etniska språk) eller har nyskapats spontant som resultat av lyckade kommunikationsförsök ( pidginspråk, kreolspråk och tvillingspråk).
 9. streaming

  streaming, direktuppspelning, strömning, strömmande överföring, i datorsammanhang distribution av datafiler med ljud, bild och video för direkt uppspelning i dator eller mobiltelefon.

 10. Tim Berners-Lee

  Berners-Lee, Sir Tim, född 1955, brittisk tekniker, sedan 1994 chef för World Wide Web Consortium, som han även grundade.