1. Wi-Fi

  Wi-Fi, WIFI, wifi, standarder för trådlösa datornätverk av typen WLAN (wireless local area network).
 2. WI

  WI, officiell, postal förkortning för Wis­consin (USA).
 3. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 4. modulering

  modulering, modulation, process som får en egenskap hos en våg (informationssignalen) att variera med en egenskap i en annan våg (bärvågen).
 5. iPad

  iPad® , en surfplatta, dvs. en bärbar, platt liten dator med tryckkänslig skärm och avancerade funktioner, lanserad 2010 av Apple Inc.

 6. Wisconsin

  Wisconsin, förkortat WI, delstat i Mellanvästern, USA.

 7. 5G

  5G,  femte generationens mobiltelefoni, digitalt kommunikationssystem med mångfaldigt högre prestanda än dagens 4G-system med planerad användning från omkring 2020. 

 8. halvvokal

  halvvokal, semivokal, vokalliknande språkljud som inte utgör stavelsens ljudligaste del, vilket annars är typiskt för vokalljuden.
 9. VPN

  VPN, virtuellt privat nätverk, teknik för att skapa en säker anslutning till ett privat nätverk över ett publikt nätverk som internet.

 10. Hedy Lamarr

  Lamarr, Hedy, egentligen Hedwig Kiesler, 1914–2000, österrikisk-amerikansk skådespelerska och uppfinnare.