1. Wi-Fi

  Wi-Fi, WIFI, wifi, standarder för trådlösa datornätverk av typen WLAN (wireless local area network).
 2. WI

  WI, officiell, postal förkortning för Wis­consin (USA).
 3. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 4. modulering

  modulering, modulation, process som får en egenskap hos en våg (informationssignalen) att variera med en egenskap i en annan våg (bärvågen).
 5. Hedy Lamarr

  Lamarr, Hedy, egentligen Hedwig Kiesler, 1914–2000, österrikisk-amerikansk skådespelerska och uppfinnare.

 6. 5G

  5G, femte generationens mobiltelefoni, digitalt kommunikationssystem med mångfaldigt högre prestanda än 4G-systemet. 

 7. iPad

  iPad® , en surfplatta, dvs. en bärbar, platt liten dator med tryckkänslig skärm och avancerade funktioner, lanserad 2010 av Apple Inc.

 8. folkkyrka

  folkkyrka, en öppen kyrkoform som teologiskt utgår från föreställningen att det kristna evangeliet riktar sig till alla människor och som ofta omfattar flertalet invånare i ett land.
 9. Wisconsin

  Wisconsin, förkortat WI, delstat i Mellanvästern, USA.

 10. nät

  nät är två eller flera sammankopplade datorer som kommunicerar med varandra.