1. WI

  WI, officiell, postal förkortning för Wis­consin (USA).
 2. Wi-Fi

  Wi-Fi, WIFI, wifi, standarder för trådlösa datornätverk av typen WLAN (wireless local area network).
 3. Wisconsin

  Wisconsin, förkortat WI, delstat i Mellanvästern, USA.

 4. halvvokal

  halvvokal, semivokal, vokalliknande språkljud som inte utgör stavelsens ljudligaste del, vilket annars är typiskt för vokalljuden.
 5. kamera

  kamera, instrument för framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkats av ljuset.
 6. glidande medelvärde

  glidande medelvärde, en utjämning av en oregelbunden tidsserie, x( t), som erhålls genom att man bildar medelvärdet av ett antal successiva värden.
 7. modulering

  modulering, modulation, process som får en egenskap hos en våg (informationssignalen) att variera med en egenskap i en annan våg (bärvågen).
 8. Södra Vi

  Södra Vi, f.d. församling i Vimmerby kommun, Småland (Kalmar län).
 9. iPad

  iPad® , en surfplatta, dvs. en bärbar, platt liten dator med tryckkänslig skärm och avancerade funktioner, lanserad 2010 av Apple Inc.

 10. nät

  nät är två eller flera sammankopplade datorer som kommunicerar med varandra.