1. wicca

    wicca, familj av nya religiösa rörelser. Enligt många utövare är wicca den flertusenåriga dolda västerländska religiösa tradition som bevarades av medeltidens häxor.
  2. häxtro

    häxtro, oegentlig benämning på en nyreligiös rörelse med en ny form av häxkult, se wicca.
  3. nypaganism

    nypaganism, nya religionsbildningar i västerlandet vilka anknyter till förkristna traditioner, t.ex. druidism, schamanism och wicca.