1. widget

  widget, verkligt eller virtuellt mindre föremål, ”grej”, t.ex. en liten elegant, mekanisk konstruktion.
 2. World Wide Web

  World Wide Web, WWW, webben, ”den världsvida väven”, system för publicering av information på internet.

 3. wide-bodyflygplan

  wide-bodyflygplan, passagerarflygplan med stor tvärsnittsarea, dubbla mittgångar i kabinen samt med plats för upp till 11 passagerare i bredd.
 4. Martin Widmark

  Widmark, Martin, född 19 mars 1961, författare.

 5. Widals prov

  Widals prov, medicinskt-serologiskt test.
 6. Sam Wide

  Wide, Samuel (Sam), 1861–1918, antikforskare, professor i klassisk fornkunskap och antikens historia i Lund 1895–99 och i Uppsala från 1899.

 7. World Wide Web Consortium

  World Wide Web Consortium, W3C, organisation för ett stort antal företag och forskningsorganisationer som arbetar med teknik för World Wide Web (WWW).

 8. Bo Widerberg

  Widerberg, Bo, född 8 juni 1930, död 1 maj 1997, film- och teaterregissör, författare, son till Arvid Widerberg.

 9. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 10. Widukind

  Widukind , Wittekind, död ca 807, saxisk ledare i kampen mot Karl den store.