1. World Wide Web

  World Wide Web, WWW, webben, ”den världsvida väven”, system för publicering av information på internet.

 2. Martin Widmark

  Widmark, Martin, född 19 mars 1961, författare.

 3. Bo Widerberg

  Widerberg, Bo, född 8 juni 1930, död 1 maj 1997, film- och teaterregissör, författare, son till Arvid Widerberg.

 4. wide-bodyflygplan

  wide-bodyflygplan, passagerarflygplan med stor tvärsnittsarea, dubbla mittgångar i kabinen samt med plats för upp till 11 passagerare i bredd.
 5. Widukind

  Widukind , Wittekind, död ca 807, saxisk ledare i kampen mot Karl den store.
 6. Widsith

  Widsith, ”den vittfarne”, fornengelsk dikt om 143 rader ingående i Exeter Book.
 7. Widukind

  Widukind , Widukind av Corvey, född ca 925, död ca 1004, tysk historieskrivare, munk i klostret i Corvey.
 8. Wido

  Wido , hertig av Spoleto, kejsare, se Guido.
 9. widget

  widget, verkligt eller virtuellt mindre föremål, ”grej”, t.ex. en liten elegant, mekanisk konstruktion.
 10. widmanstättenska figurer

  widmanstättenska figurer, widmanstättenska mönster,, kristallmönster i vissa meteoriter som framträder på polerade och etsade metallytor.