1. World Wide Web

  World Wide Web, WWW, webben, ”den världsvida väven”, system för publicering av information på internet.

 2. Widals prov

  Widals prov, medicinskt-serologiskt test.
 3. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 4. internet

  internet är ett internationellt nätverk som datorer kan utbyta information genom.

 5. Anna Greta Wide

  Wide, Anna Greta, 1920–65, lyriker.
 6. WWW

  WWW är förkortning för World Wide Web.
 7. Sam Wide

  Wide, Samuel (Sam), 1861–1918, antikforskare, professor i klassisk fornkunskap och antikens historia i Lund 1895–99 och i Uppsala från 1899.

 8. Tim Berners-Lee

  Berners-Lee, Sir Tim, född 1955, brittisk tekniker, sedan 1994 chef för World Wide Web Consortium, som han även grundade.

 9. WWF

  WWF, förkortning för World Wide Fund for Nature, se Världsnaturfonden WWF.
 10. Erik Eriksson

  Erik Eriksson, kallad Erik läspe och halte, född ca 1216, död 2 februari 1250, svensk kung 1222–29 och 1232 eller 1234–50, postum son till Erik Knutsson.