1. wire

  wire, vajer, stållina, se lina.
 2. wire

  wire se vajer
  Svensk ordbok
 3. Wired

  Wired, amerikanskt månadsmagasin, grundat 1993, med inrikting på teknik och livsstil.
 4. finita verbformer

  finita verbformer, grammatisk term för vissa verbformer som i många språk, t.ex. svenskan, anger satsens tempus och modus.
 5. kongruens

  kongruens, som grammatisk term överensstämmelse mellan ord ifråga om ett visst grammatiskt böjningsdrag.
 6. Dag Wirén

  Wirén, Dag, 1905–86, tonsättare.
 7. subjekt

  subjekt, grammatisk term för det satsled som tillsammans med predikatsledet (dvs. det finita verbet och dess bestämningar) utgör en sats.
 8. verb

  verb, ordklass som omfattar beteckningar för handlingar ( måla), händelser ( tappa), processer ( växa), tillstånd ( veta) o.d.; jämför aktionsart.
 9. symfoni

  symfoni, verk för orkester, vanligen i flera satser.

 10. HBO

  HBO, Home Box Office, amerikanskt TV-bolag och USA:s första kabel-TV-nätverk, grundat av medieföretaget Time Inc. 1972 och ägt av Time Warner Inc.