1. WWW

  WWW är förkortning för World Wide Web.
 2. World Wide Web Consortium

  World Wide Web Consortium, W3C, organisation för ett stort antal företag och forskningsorganisationer som arbetar med teknik för World Wide Web (WWW).

 3. webbadress

  webbadress, URL (engelska uniform resource locator), adress till en webbsida eller webbplats på internet, vanligen med formen ”www.riksdagen.se”.

 4. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 5. World Wide Web

  World Wide Web, WWW, webben, ”den världsvida väven”, system för publicering av information på internet.

 6. Java

  Java, objektorienterat programspråk, utvecklat av datortillverkaren Sun Microsystems Inc.
 7. webbläsare

  webbläsare, (engelska web browser), webbläddrare, www-läsare, program som via särskilt kommunikationsprotokoll (http) ger åtkomst till webbsidor.

 8. sökmotor

  sökmotor, program som söker lagrad information i strukturerade databaser eller textdatabaser.

 9. Tim Berners-Lee

  Berners-Lee, Sir Tim, född 1955, brittisk tekniker, sedan 1994 chef för World Wide Web Consortium, som han även grundade.

 10. e-post

  e-post, e-brevmejl, datorpost eller elektronisk post, system för sändning av meddelanden mellan datoranvändare; begreppet avser även själva meddelandena.