1. x-axel

  x-axel, egentligen x -axel, i matematiken vanlig benämning på den horisontella axeln i ett rätvinkligt, plant koordinatsystem.
 2. x-axel

  x-axel [ek`s-] subst. ~n x-axlar ORDLED: x--axl-ar
  Svensk ordbok
 3. rörelsemängd

  rörelsemängd, inom mekaniken en vektorstorhet ( p) som definieras som produkten av en kropps massa och hastighet ( p =  m v).
 4. Karl X Gustav

  Karl X Gustav, Carl X Gustaf, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina.
 5. koordinater

  koordinater, tal som anger läget för punkter i planet eller det tredimensionella rummet (allmänt i det n-dimensionella rummet) i förhållande till ett koordinatsystem.
 6. axonometri

  axonometri, ritmetod där ett föremåls läge och utsträckning relateras till ett treaxligt rätvinkligt koordinatsystem och avbildas genom någon projektionsmetod på ritningsytan.
 7. Marie-Antoinette

  Marie-Antoinette, 1755–93, fransk drottning, 1770 gift med sedermera Ludvig XVI, dotter till det tysk-romerska kejsarparet Frans I och Maria Teresia.

 8. analytisk geometri

  analytisk geometri, den gren av geometrin i vilken man studerar räta linjer, kurvor, plan och ytor med hjälp av koordinatsystem och elementär algebra.
 9. kinematik

  kinematik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse utan beaktande av rörelsens orsaker.
 10. Lunds universitet

  Lunds universitet, Sveriges största och näst äldsta universitet, grundat 1666.