1. xantin

  xantin, ett derivat av purin som bildas vid nedbrytning av adenin (via hypoxantin) och guanin hos människa, fåglar, en del andra djur och växter.
 2. xantinsten

  xantinsten, stenbildning (konkrement) i urinvägarna, bestående av xantin; kan förekomma vid kraftigt ökad utsöndring av xantin i urinen, xantinuri.
 3. xantinuri

  xantinuri ’urin’), kraftigt ökad utsöndring av xantin i urinen, sammanhängande med en reduktion av den omvandling av xantin till urinsyra (urat) som katalyseras av enzymet xantinoxidas.
 4. xantinoxidas

  xantinoxidas, ett enzym som katalyserar omvandlingen av hypoxantin till xantin och av xantin till urinsyra.
 5. hypoxantin

  hypoxantin, 6-oxipurin, C 5H 4N 4O, organisk bas som ingår i inosinnukleotider.
 6. allopurinol

  allopurinol, läkemedel som används vid behandling av äkta gikt ( arthritis urica).
 7. puriner

  puriner, purinbaser, derivat av purin, en benämning som infördes av Emil Fischer.
 8. Emil Fischer

  Fischer [fiʃɐ], Emil, född 9 oktober 1852, död 15 juli 1919, tysk kemist, professor i Erlangen 1882–85, i Würzburg 1885–92 och i Berlin från 1892.