1. xantofyll

  xantofyll´ subst. ~et ORDLED: xanto-fyll-et
  Svensk ordbok
 2. xantofyller

  xantofyller, syrehaltiga karotenoider, dvs. vissa färgämnen som förekommer i växter och en del andra organismer.
 3. xantofyllcykeln

  xantofyllcykeln, cyklisk följd av biokemiska reaktioner som hjälper växter och alger att anpassa sig till olika starkt ljus.
 4. fukoxantol

  fukoxantol , fukoxantin, syrehaltig karotenoid (ett xantofyll) som tjänstgör som antennpigment i brunalger och bidrar till deras bruna färg.
 5. karotenoider

  karotenoider, med karoten strukturellt besläktade färgämnen som förekommer såväl i mikroorganismer som i växt- och djurriket.
 6. gula fläcken

  gula fläcken, makula, macula lutea, ansamling av gult pigment (xantofyll) och ca 7 miljoner sinnesceller (tappar) i den centrala delen av näthinnan.
 7. Michail Tsvet

  Tsvet, Michail, 1872–1919, rysk botanist, uppvuxen i Schweiz, professor vid Warszawas polytekniska institut 1906–17, i Jurev (nuvarande Tartu) 1917–18 och i Voronezj från 1918.
 8. bladgult

  bla`dgult substantiverat adj., ingen böjning ORDLED: blad--gult
  Svensk ordbok