1. xhosa

  xhosa, bantufolk i Sydafrika; deras antal uppskattas till 8,5 miljoner.
 2. xhosa

  xhosa, bantuspråk (zon S) med nära 8 miljoner talare (2007) i främst sydöstra delen av Sydafrika, där det är officiellt språk.
 3. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 4. klickspråk

  klickspråk, språk som utnyttjar klickljud i betydelseskiljande syfte.
 5. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.

 6. bantustan

  bantustan, homeland, benämning på till namnet självstyrande område för svarta, skapat på 1970-talet av apartheidregimen i Sydafrika.
 7. bantuspråk

  bantuspråk, gren av Niger–Kongospråken som omfattar ca 500 språk med 285 miljoner talare, huvudsakligen i Afrika söder om Sahara.
 8. nguni

  nguni, sammanfattningsnamn på huvuddelen av Sydafrikas svarta befolkning.
 9. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 10. Kaffraria

  Kaffraria, under 1800-talet benämning på områden bebodda av xhosa-talande folk i nuvarande Östra Kapprovinsen, Sydafrika.