1. xhosa

  xhosa, bantufolk i Sydafrika; deras antal uppskattas till 8,5 miljoner.
 2. xhosa

  xhosa, bantuspråk (zon S) med nära 8 miljoner talare (2007) i främst sydöstra delen av Sydafrika, där det är officiellt språk.
 3. Kaffraria

  Kaffraria, under 1800-talet benämning på områden bebodda av xhosa-talande folk i nuvarande Östra Kapprovinsen, Sydafrika.
 4. klickspråk

  klickspråk, språk som utnyttjar klickljud i betydelseskiljande syfte.
 5. nguni

  nguni, sammanfattningsnamn på huvuddelen av Sydafrikas svarta befolkning.
 6. Sydafrika

  Sydafrika är ett land i södra Afrika.

 7. Östra Kapprovinsen

  Östra Kapprovinsen, engelska Eastern Cape Province, sedan 1994 provins i södra Sydafrika; 168 000 km 2, 6,8 miljoner invånare (2012).
 8. bantuspråk

  bantuspråk, gren av Niger–Kongospråken som omfattar ca 500 språk med 285 miljoner talare, huvudsakligen i Afrika söder om Sahara.
 9. bantustan

  bantustan, homeland, benämning på till namnet självstyrande område för svarta, skapat på 1970-talet av apartheidregimen i Sydafrika.
 10. Lesotho

  Lesotho, stat i södra Afrika.