1. oscilloskop

  oscilloskop, elektriskt mätinstrument för mätning av snabba förlopp.
 2. hjälm

  hjälm, huvudskydd för militärt eller civilt bruk.
 3. Yangzhou Baguai

  Yangzhou Baguai , kinesisk konstnärsgrupp och skola som under 1700-talet, bl.a. med utgångspunkt från gamla skriftformer, förnyade det kinesiska tuschmåleriets form, innehåll och färg.
 4. Cuba

  Cuba, Kuba, stat i Västindien.

 5. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 6. tjugohundraproblemet

  tjugohundraproblemet, 2000-problemet, sammanfattande benämning på de problem som man förutsåg kunde uppträda vid årsskiftet 1999/2000 och som förknippades med elektroniska system med inbyggd funktion som håller reda på tiden.

 7. Guatemala

  Guatemala, stat i Centralamerika.