1. yacht

  yacht, benämning på en farkost framdriven med segel eller motor och avsedd för representations-, nöjes- eller tävlingsändamål.
 2. R-yacht

  R-yacht, detsamma som R-båt.
 3. yacht

  yacht [jåt´] subst. ~en ~er ORDLED: yacht-en
  Svensk ordbok
 4. jakt

  jakt,  försvenskning av yacht.
 5. S/Y

  S/Y, förkortning för engelska sailing yacht (’segelyacht’) placerad omedelbart före en segelbåts namn.
 6. spinnaker

  spinnaker, detsamma som ballongsegel.
 7. IYRU

  IYRU, International Yacht Racing Union, sedan 1996 International Sailing Federation, se ISAF.
 8. ISAF

  ISAF, International Sailing Federation, Internationella Seglarförbundet, bildat 1907 i London som International Yacht Racing Union; nuvarande namn sedan 1996.
 9. Niels Jeppesen

  Jeppesen, Niels, född 1956, dansk båtkonstruktör, som tillsammans med brodern Lars äger båtvarvet X-yachts i Haderslev.
 10. kabinbåt

  kabinbåt, motorbåt med ett skyddat utrymme för 2–4 passagerare.