1. yacht

  yacht, benämning på en farkost framdriven med segel eller motor och avsedd för representations-, nöjes- eller tävlingsändamål.
 2. jakt

  jakt,  försvenskning av yacht.
 3. R-yacht

  R-yacht, detsamma som R-båt.
 4. yacht

  yacht [jåt´] subst. ~en ~er ORDLED: yacht-en
  Svensk ordbok
 5. ISAF

  ISAF, International Sailing Federation, Internationella Seglarförbundet, bildat 1907 i London som International Yacht Racing Union; nuvarande namn sedan 1996.
 6. Cannes

  Cannes, stad i Provence–Alpes–Côte d’Azur, sydöstra Frankrike, 30 km sydväst om Nice.

 7. IYRU

  IYRU, International Yacht Racing Union, sedan 1996 International Sailing Federation, se ISAF.
 8. spinnaker

  spinnaker, detsamma som ballongsegel.
 9. S/Y

  S/Y, förkortning för engelska sailing yacht (’segelyacht’) placerad omedelbart före en segelbåts namn.
 10. Niels Jeppesen

  Jeppesen, Niels, född 1956, dansk båtkonstruktör, som tillsammans med brodern Lars äger båtvarvet X-yachts i Haderslev.