1. Yagiantenn

    Yagiantenn, antenntyp för mottagning inom kortvågs- och ultrakortvågsområdena, ofta använd vid TV-mottagning.
  2. antenn

    antenn, inom elektrotekniken anordning för att ta emot eller sända ut elektromagnetisk strålning.