1. yawl

  yawl, tvåmastad segelbåt främst avsedd för långfärdssegling.
 2. yawl

  yawl [jå´l] subst. ~en ~er [jå´l- el. jå`l-] ORDLED: yawl-en
  Svensk ordbok
 3. ketch

  ketch, tvåmastad gaffel- eller bermudariggad segelbåtstyp, som påminner om galeas och yawl.
 4. mesan

  mesan, mesansegel, gaffelsegel på den aktersta masten, mesanmasten, på segelfartyg med tre eller flera master, ävensom på den aktre masten på sådana tvåmastade fartyg där denna är kortare än den främre, såsom på galeaser, yawler och ketcher.
 5. gäckmast

  gäck`mast subst. ~en ~er ORDLED: gäck--mast-en
  Svensk ordbok
 6. ketch

  ketch [ket´ç] subst. ~en ~er ORDLED: ketch-en
  Svensk ordbok