1. yen

  yen, med symbolen ¥ och valutabeteckningen JPY, myntenhet (= 100 sen) i Japan sedan 1871.
 2. yen

  yen [jen´] subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: yen-en
  Svensk ordbok
 3. Hu’ng Yên

  Hu’ng Yên, stad i norra Vietnam; för belägenhet se landskarta Vietnam.
 4. Yên Bai

  Yên Bai, stad i norra Vietnam; för belägenhet se landskarta Vietnam.
 5. Yenice

  Yenice, flod i norra Turkiet; för belägenhet se landskarta Turkiet.
 6. Yenangyaung

  Yenangyaung, stad i västra Myanmar; för belägenhet se landskarta Myanmar.

 7. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 8. pressetik

  pressetik, sammanfattningen av de centrala värden som massmedierna anses bör sträva efter att skydda i nyhetsförmedling och opinionsbildning, till exempel korrekt och allsidig nyhetsförmedling samt enskilda människors integritet.

 9. journalist

  journalist, person som yrkesmässigt framställer eller förbereder redaktionellt material för publicering i exempelvis dagspress, magasin, TV, radio eller på internet.

 10. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.