1. yen

  yen, med symbolen ¥ och valutabeteckningen JPY, myntenhet (= 100 sen) i Japan sedan 1871.
 2. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 3. pressetik

  pressetik, sammanfattningen av de centrala värden som massmedierna anses bör sträva efter att skydda i nyhetsförmedling och opinionsbildning, till exempel korrekt och allsidig nyhetsförmedling samt enskilda människors integritet.

 4. journalist

  journalist, person som yrkesmässigt framställer eller förbereder redaktionellt material för publicering i exempelvis dagspress, magasin, TV, radio eller på internet.

 5. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.

 6. Hu’ng Yên

  Hu’ng Yên, stad i norra Vietnam; för belägenhet se landskarta Vietnam.
 7. Yên Bai

  Yên Bai, stad i norra Vietnam; för belägenhet se landskarta Vietnam.
 8. Internationella valutafonden

  Internationella valutafonden, International Monetary Fund, IMF, Valutafonden, Washington, överstatligt organ som liksom Världsbanken bildades 1944.
 9. yen

  yen [jen´] subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: yen-en
  Svensk ordbok
 10. pund

  pund, engelska pound, myntenhet i Gibraltar och Storbritannien (1 pund = 100 pence) samt Egypten, Libanon och Syrien (1 pund = 100 piaster).